Joga w szkole

Joga dla dzieci

Joga dla dzieci i młodzieży, które prowadzę charakteryzują się całościowym, twórczym podejściem. Wspieramy indywidualny styl uczenia się dziecka, poprzez wprowadzenie elementów dwóch koncepcji pedagogicznych – metody Reggio Emilia i Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera.

Zapoznaj się z opiniami uczestników moich zajęć

Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Mar 2016
Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Marzec 2016

W młodości uczymy się, z wiekiem rozumiemy – Marie Von Ebner-Eschenbach


Celem naszych zajęć jogi dla dzieci jest całościowe wspieranie rozwoju dziecka; rozwijanie podstawowych umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie oraz w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Takie podejście zachęca dzieci do dbania o siebie, innych i środowisko, budowania więzi społecznych oraz pozwala dzieciom wyrosnąć na świadomych i pełnowartościowych członków społeczeństwa.

Dziecko, które uczy się jogi, jest bardziej uważne i zrelaksowane. Joga pomaga w budowaniu pewności siebie, dzieci czują się bardziej komfortowo ze swoim ciałem i bardziej rozumieją swoje potrzeby emocjonalne.

Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Mar 2016
Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Marzec 2016

Joga dla dzieci – korzyści:

 • Joga daje dzieciom narzędzia do kontrolowania i wyrażania emocji w zdrowy sposób
 • Sprzyja bardziej zrelaksowanemu, komfortowemu środowisku nauczania i uczenia się
 • Utrzymuje uwagę dziecka w teraźniejszości, co jest podstawowym wymogiem efektywnego uczenia się
 • Pomaga stworzyć poczucie wspólnoty w klasie
 • Tworzy atmosferę zaufania, entuzjazmu i niekonkurencyjności
 • Łagodzi niepokój i napięcie
 • Wzmacnia koncentrację, pamięć i kształtuje umiejętność rozumowania
 • Daje czas i miejsce do refleksji, uczy cierpliwości i zrozumienia, zmniejsza impulsywność
 • Wspiera socjalizację i rozwój emocjonalny
 • Uczy zdolności słuchania, umiejętności organizacyjnych i komunikacji
 • Zachęca do szanowania siebie i innych

Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Lip 2015
Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Lipiec 2015

Joga dla dzieci w wieku od 3 do 5, od 6 do 8 i od 9 do 12 lat

Joga dla dzieci podzielona jest ze względu na grupy wiekowe, aby utrzymać zainteresowanie dzieci i uzyskać najlepsze efekty na danym etapie rozwoju. Pozycje jogi, gry, wizualizacje, medytacja, ćwiczenia oddechowe, piosenki, muzyka, opowiadania, elementy naturalne i zajęcia plastyczne dobrane są odpowiednio do wieku dzieci. Włączając wszystkie te elementy, możemy odpowiedzieć na różne style uczenia się i indywidualne potrzeby dziecka.

Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Thai Child Development Foundation, Mar 2016
Joga dla dzieci, Tajlandia, Paksong, Thai Child Development Foundation, Marzec 2016
Na standardową lekcję jogi dla dzieci składa się:
 1. Otwiercie i koncentracja uwagi na praktyce za pomocą piosenek i gier
 2. Ćwiczenia oddechowe
 3. Rozgrzewka
 4. Praktyka pozycji jogi (indywidualna, grupowa i w parach)
 5. Sztuka medytacyjna – zadania plastyczne
 6. Relaks
 7. Zamknięcie i podsumowanie z piosenkami, grami powtórkowymi albo dyskusją podsumowującą

 

Przykładowe tematy zajęć w zależności od wieku dzieci:

 • Dzieci do lat 7 – Środowisko naturalne i przyroda, pogoda, zwierzęta, cykle życia, przyjaźń i wspólnota, poczucie własnej wartości, autoekspresja, zdrowie i higiena.
 • Dzieci w wieku od 7 do 12 lat – elementy przyrody, anatomia, empatia, humanitaryzm, optymizm, różnorodność kulturowa, samoświadomość.

Joga dla młodzieży, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Lip 2015
Joga dla nastolatków, Tajlandia, Paksong, Eco-Logic Yoga Retreat, Lipiec 2015

Joga dla młodzieży

Joga dla młodzieży to zajęcia, któych celem jest zapewnienie wsparcia w okresie dojrzewania i przygotowanie fundamentów dla szczęśliwego życia w przyszłości. Skupiamy się na nauczaniu technik relaksacji, samokontroli i autoekspresji, które mogą być używane przez młodych ludzi na co dzień w trudnych sytuacjach – w domu i w szkole. Lekcje jogi mają za zadanie sworzyć bezpieczną przestrzeń do samopoznania i samoakceptacji.

Poczucie przynależności do grupy jest bardzo ważne w tym wieku, wobec czego w trakcie zajęć zachęcamy do pracy zespołowej i pracy w parach. Zastosowanie takich rozwiązań przynosi pozytywne efekty nie tylko na poziomie fizycznym – poprawa koordynacji i koncentracji, ale przyczynia się także do budowania poczucia wspólnoty, uczy współpracy i zaufania oraz niesienia i przyjmowania pomocy.

Joga dla dzieci - kurs nauczycielski, Thai Child Development Foundation, Mar 2016, Tajlandia, Paksong
Kurs Nauczycielski Joga dla Dzieci, Thai Child Development Foundation, Marzec 2016, Tajlandia, Paksong
Na standardową lekcję jogi dla młodzieży składa się:
 1. Wprowadzenie i koncentracja uwagi na praktyce
 2. Ćwiczenia oddechowe
 3. Rozgrzewka
 4. Praktyka pozycji jogi (indywidualnie, w grupie i w parach)
 5. Sztuka medytacyjna lub pisanie dziennika
 6. Relaks lub Joga Nidra
 7. Dyskusja podsumowująca

 

Przykładowa tematyka zajęć: Karma Joga (Joga akcji), system Chakr, ścieżka jogi, Mitologia, zmysły, Mandala, Mantra, Samodyscyplina.


Dowiedz się więcej o jodze dla dzieci i młodzieży oraz rodzinnej czytając mojego bloga, sprawdź kalendarz lub skontaktuj się z mną jeśli chcesz zorganizować zajęcia indywidualnie!